Reintje de Vos

telefoon: 0341-553914 | e-mail: info@reintjedevos.nl

Reintje de Vos

Locatie, De Windkanter

Welkom bij De Windkanter

Sinds het naseizoen van 2014 heeft Reintje de Vos de beschikking over een unieke ontvangstlocatie op camping De Kriemelberg. Het is een duurzaam verbouwd huisje waarvan de oorsprong teruggaat tot 1906. De Windkanter is gelegen nabij het Ruigeveld, een bosrijke omgeving in de gemeente Ermelo op de Veluwe.

In de nabijheid van bossen, vol hoge bomen en wilde dieren wordt u hartelijk ontvangen. U kunt hier op afspraak of volgens aanmelding deelnemen aan diverse leuke activiteiten en workshops door 't gehele jaar heen. De beneden verdieping en het buiten terrein gebruiken wij o.a. als ontvangstlocatie voor diverse doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan workshops, activiteiten, vergaderlocatie en presentaties. Op de bovenverdieping van deze knusse locatie, is van alles te ontdekken tijdens de tijdelijke expositie over het aangrenzende gebied 't Ruigeveld. In deze expositie komt de ontstaansgeschiedenis, de bosbouw en het beheer van dit gebied aan bod in tekst en beeld. Met het uiteindelijke doel, om ook zelf in de omgeving te gaan ontdekken.

De naam van Camping de Kriemelberg komt niet zomaar ergens vandaan. De naam "de Kriemelsberg" is een natuurlijke verhoging van 45 meter boven NAP, in het stuwwallenmasief tussen Ermelo en Garderen! In het oude kinderboek "Het geheim van den Kriemelsberg" worden er al spannende verhalen over deze omgeving verteld. Reintje de vos nodigt u van harte uit om deze locatie te komen bekijken en zelf avonturen in deze schitterende omgeving te komen beleven!

Deze bijzondere locatie is ideaal voor o.a. kleine gezelschappen tot 15 personen; als vergaderruimte, kinderfeestje of als ontvangstruimte van excursiewandelingen welke uiteraard met grotere groepen gevolgd kunnen worden. Tevens is de Windkanter het decor voor diverse activiteiten als workshops in (ambachtelijke) houtbewerking. Maar ook voor de Go Outside programma's als het outdoor cooking en natuurbeleving. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om hier een meerdaags event te huisvesten, i.s.m. Camping de Kriemelberg zijn overnachtingsmogelijkheden in diverse vormen mogelijk. Een meerdaagse workshop! Een Bos- of Heidesessie met het management team! Het kan, en we verzorgen het graag compleet voor u. Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier

Wees (ont)spannend en actief welkom op de Windkanter.

Daar waar historie, avontuur en natuur elkaar vinden!

Wat is een Windkanter?

Ontstaan en voorkomen van Windkanters in Nederland

Op diverse plaatsen in Nederland zijn windkanters [windkeien] te vinden. Deze windkanters zijn vermoedelijk veelal gevormd in het laat Pleistoceen, tijdens de laatste glaciale periode zo'n 15.000 tot 18.000 jaar geleden. Nederland lag toen net ten zuiden van de landijsbedekking, en er heersten weerscondities gelijk die van een poolwoestijn. Er was weinig tot geen begroeiing, waardoor wind met veel sedimentlading als zand vrij spel hadden op de vele achtergebleven zwerfkeien gelegen aan de aardoppervlakte. [desert-pavement] Deze schurende en polijstende combinatie van wind, zand en water deed langzaam een diversiteit van aanwezig gesteente veranderen van vorm in Windkanters. Op plaatsen waar Pleistocene afzettingen aan het oppervlak liggen, met name op de stuwwallen van Midden- en Oost-Nederland [zo ook de stuwwal Ermelo-Garderen] kan men de toen gevormde windkanters aantreffen. Ook het noordelijke deel van Het Gooi is tevens een bekend gebied waar windkanters gevonden kunnen worden.

Vorming

Doordat harde wind tegen een steen aangeblazen zanddeeltjes meevoert, slijpt dit het windwaartse oppervlak van de steen langzaam af. Er vormt zich daardoor in de loop der tijd een doorgaans convex glad oppervlak aan de windwaartse kant, met een scherpe rug of kiel boven op de steen. Door verandering van overheersende windrichting, of draaiing van de steen onder invloed van wind, periglaciale verschijnselen [cryoturbatie], hellingverschijnselen en andere verstorende invloeden, kunnen uiteindelijke meerdere vlakken aan de steen geslepen worden.

De benodigde tijd voor de vorming van de facetten varieert en hangt onder andere af van het soort gesteente, de windsnelheid en de grootte van de door de wind getransporteerde zanddeeltjes. Studies in gebieden waar nog actief windkanters gevormd worden, laten zien dat in sommige gebieden slechts enkele jaren nodig zijn om windkanters te vormen, terwijl het in andere gebieden vele decennia of zelfs
enkele eeuwen duurt.

Waar komt nu de naam voor onze locatie vandaan :-)

Voor onze locatie de Windkanter, staat een sokkel met daarop een windkanter. Deze windkanter kwam tijdens graafwerkzaamheden op het terrein van de uitbreiding van camping de Kriemelberg tevoorschijn. Deze Windkanter heeft er feitelijk al een hele reis opzitten. Ooit meegevoerd vanuit 't koude noorden in de enorme ijsmassa tijdens de ijstijden en gaandeweg gevormd door wind, zand en water. Verdwenen in de tijd onder een laag dekzand en kwam pas in januari 2014 weer aan de oppervlakte tevoorschijn ...

Wat een verhaal zou deze steen ons kunnen vertellen, maar dat geld ook voor het gebouwtje zelf! Gebouwd in 1906 in de regio Baarn. Later afgebroken, en vervoerd naar Ermelo. Weer opgebouwd, en wederom in februari 2014 verplaatst naar deze huidige locatie. Opgeknapt, gerenoveerd en verbouwt als het ware ook door weer en wind, door tijd gevormd en gepolijst tot wat het nu momenteel is ...

Zo ziet Reinier Kaper het ook met zijn eigen bedrijfsvoering t.a.v. Organisatiebedrijf Reintje de Vos. Opgericht en gestart in 2005 en inmiddels als een ruwe basisvorm afgesleten en gepolijst tot wat het nu is. Een proces wat voorlopig nog voort zal gaan en hopelijk als een mooi gevormde windkanter achter zal blijven ...

Graag tot ziens bij ons in de Windkanter!

 

 

 

Fotoalbum