Reintje de Vos

Privacy Policy

Organisatiebedrijf Reintje de Vos

Organisatiebedrijf Reintje de Vos is een eenmanszaak die de organisatie en uitvoering van diverse vormen van (spel)activiteiten, natuurbeleving en gidswerk, houtbewerking, en promotionele dienstverlening verzorgt. Het kantoor is gevestigd aan Knibbelakker 13, 3851 GV in Ermelo. En is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Organisatiebedrijf Reintje de Vos

Knibbelakker 13

3851 GV Ermelo

T: 0341-553914

Mail: Info@reintjedevos.nl

Website: www.reintjedevos.nl

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring of zaken die aanverwant zijn kunt u contact opnemen met dhr. R.C. Kaper van Organisatiebedrijf Reintje de Vos en is te bereiken via info@reintjedevos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Organisatiebedrijf Reintje de Vos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden in ons systeem en boekhouding;

  • Uw voor- en achternaam of initialen
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw E-mailadres
  • En overige persoonsgegevens die u zelf aan Organisatiebedrijf Reintje de Vos verstrekt, middels bijvoorbeeld, telefonische correspondentie, per mail, via het contactformulier, via overige media als Whats-app, Facebook, Messenger, Instagram en Linkedin.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Organisatiebedrijf Reintje de Vos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Om u te kunnen bereiken per telefoon, e-mail of per social media indien dit nodig is om onze dienstverlening correct naar u uit te kunnen voeren
  • Organisatiebedrijf Reintje de Vos verwerkt ook persoonsgegevens betreft we wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Organisatiebedrijf Reintje de Vos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Organisatiebedrijf Reintje de Vos tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Organisatiebedrijf Reintje de Vos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;

Als u als klant met regelmaat of jaarlijks bij ons terugkeert slaan wij uw (bedrijfs)naam, adres en contactgegevens op in ons systeem alsmede uw klantnummer en alle zakelijke correspondentie die van belang is. Denk aan alle e-mail correspondentie , opdrachtbevestigingen, bankgegevens en facturen. Deze worden in zakelijk verband, 7 jaar bewaard.  Alle boekhouding en belasting archieven ook uw (zakelijke) klantgegevens en aanverwante zaken als reeds vernoemde gegevens zullen daarna jaarlijks per boekjaar verwijderd worden.

Wij slaan geen onnodige gegevens op die bijvoorbeeld met uw sekse / geslacht, geloof en of politieke voorkeur te maken heeft op in ons systeem.

Uw gegevens die u met ons gedeeld heeft in een aanvraag /opgaaf en die niet bevestigd is of wel tot een opdracht komt en uitgevoerd wordt. Worden uiterlijk 12 maanden na het laatste contact verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Organisatiebedrijf Reintje de Vos verkoopt geen gegevens aan derden. Wel worden gegevens gedeeld met relaties alwaar wij deze gegevens voor nodig hebben in verband met de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Organisatiebedrijf Reintje de Vos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Organisatiebedrijf Reintje de Vos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisatiebedrijf Reintje de Vos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reintjedevos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Organisatiebedrijf Reintje de Vos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Organisatiebedrijf Reintje de Vos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@reintjedevos.nl

Met een Veluwse groet: 

Reinier Kaper - Organisatiebedrijf Reintje de Vos

Agenda

Meer